Projekty

Renesanční člověk byl činorodý a ani my nechceme o zlepšení prostředí pouze mluvit, ale aktivně se na něm podílet. Plánujeme hned několik aktivit, které by měly podpořit rozvoj Pirátů. Všechny projekty jsou samozřejmě otevřené participaci hejna, pro zapojení se stačí domluvit na našem Zulip kanálu. Úplně stejně oceníme jakékoli jiné nápady a projekty, které by v duchu námi nastíněné filosofie pomáhaly v rozvoji strany.

Školení pirátských systémů

Forum, Mrak, Zulip, Jitsi… Kdo se v tom má vyznat? Rádi pro vás uspořádáme školení na běžně používané pirátské systémy. Jeho cílem je představit základy těchto systémů, vysvětlit, k čemu slouží a jaké jsou jejich výhody. A hlavně srozumitelně předat, jak tyto systémy používat z pohledu běžného uživatele. Lze si vybrat několik systémů nebo se klidně detailněji zaměřit na jeden.

Zájemci z řad jednotlivých KS, MS nebo jakýchkoli jiných týmů a organizačních jednotek vně strany se mohou hlásit na našem Zulip kanálu. A pokud naším školením projdete, budeme rádi, když se zapojíte do týmu dobrovolníků a dobrovolnic, který bude povědomí o jejich přínosech šířit dál.

Aktualizace Pirate Wheel

Piráti nevznikli na zelené louce. Vychází z ideových východisek a dokumentů, které jsou základem pro celosvětové pirátské hnutí. Jedním z takových dokumentů je i Pirate Wheel, jehož dosud užívanou verzi vytvořil zde zakladatel švédské pirátské strany Rick Falkvinge.

Chceme ho přeložit a ve spolupráci s resortními a meziresortními týmy strany aktualizovat tak, aby více odpovídal realitě roku 2022 a reáliím České pirátské strany. Připomenout si naše kořeny a ujasnit si, jak je používat, je pro nás důležité. Zvláště v době, kdy tak trochu jako strana tápeme a nevíme, kudy dál.

Oceníme jakoukoli pomocnou ruku. Pokud se chcete zapojit, můžete se opět hlásit na našem Zulip kanálu nebo na fóru.

Pirátská konference

Jak Pirátská strana rostla, připojovali se k ní postupně lidé, kteří pro působení v politice měli různé důvody a motivace. Za každým z nich stál trochu jiný příběh. Někdo se přidal, protože chtěl ztransparentnit radnici ve svém městě, jiný zase, protože měl zájem usilovat o rovná práva pro všechny bez rozdílu.

Abychom byli co nejvíce na jedné lodi, je dobré si připomenout základní stavební kameny pirátského hnutí. Tím, že si společně doplníme znalosti a osvěžíme věci, které jsme třeba zapomněli, vytvoříme příhodnější podmínky pro diskusi o aplikaci pirátských idejí v kontextu současné společenské situace. A to nám pak pomůže je i efektivněji realizovat.

renseance-logo-200