Výzva Renesance pirátů k otevřené diskusi napříč stranou

Renesance Pirátů se ohrazuje proti pokusům určitých skupin a jednotlivců vytvářet paralelní diskusi o budoucnosti strany mimo běžné komunikační kanály strany. Odmítáme organizování uzavřených a semi-uzavřených setkání, jejichž účelem je selektivně si zvát volené představitele strany a nahrazovat tak běžnou pirátskou komunikaci - tedy otevřenou, transparentní diskusi, do které se může zapojit každý člen bez ohledu na jeho funkci, význam či vnitrostranický nebo mediální dopad.

Plně respektujeme právo členů strany se sdružovat a vést diskusi o stranických záležitostech. Vždy budeme preferovat, aby taková diskuse byla plně v duchu pirátské tradice. Ale pokud někdo preferuje tajná setkání, mailing listy, přes které chodí “pokyny shora” a vytváření uzavřených frakcí, vnímáme to jako osobní volbu participantů.

Co však nelze tolerovat jsou pokusy využít tyto uzavřené frakce a společenství k vytváření paralelní stranické diskuse mimo běžné procesy a komunikační platformy strany, navíc se zaměřením na ovlivňování volených představitelů strany na klíčových pozicích (RP, vedoucí odborů atd.).

Prosíme proto zmíněné představitele, aby:

  1. Jednoznačně odmítli účast na podobných aktivitách.
  2. Snažili se naopak vytvářet prostředí, ve kterém bude diskuse o budoucnosti strany a důležitých otázkách vedená otevřeně, přístupně všem členům a pokud možno s co největší mírou transparence.