Pirati Rinascenza 22

Proč jsem rád Pirátem - proč jsem ráda Pirátkou

Pirátské hnutí vzniklo z touhy po takovém světě, kde se všechny myšlenky mohou šířit svobodně a bez překážek, na své cestě dál růst a kultivovat se. Věříme, že právě tyto volně sdílené myšlenky a informace posunují lidstvo kupředu, k bohatšímu a kvalitnějšímu životu.

Proto jsem ráda, že Piráti vznikli.

Liberální myšlenky svobody informací chceme uplatnit především sami na sebe, uvnitř strany. Protože ten, kdo káže vodu a pije víno, nemůže dlouhodobě obstát. Kdo nedokáže sám ctít své principy, nemůže to chtít ani po ostatních.

Proto jsem rád, že Piráti nejsou pokrytci.

Ve straně máme přímou demokracii, kde každý člen a každá členka mají rovnocenný hlas - úplně každý, od předsednictva až po ty, kdo se dobrovolnicky zapojují v kampani. Všechny hlasy mají stejnou váhu. A každý člen může svůj hlas využít, pokud to uzná za vhodné. Stačí se ozvat a shromáždit skupinu s podobným názorem - říkáme tomu členský podnět, a ten nikdy není ignorován.

Proto jsem ráda, že Piráti ctí každý názor.

Ve straně ctíme také subsidiaritu. Máme široce rozloženou moc - předsednictvo strany, předsednictva krajů a místních sdružení - a každá taková jednotka má své pravomoce, do kterých mu ostatní nezasahují. Spolupráce je vždy lepší než vojenská direktiva, která čeká na pokyn shora.

Proto jsem rád, že Piráti preferují konsensus a samostatnost.

Ve straně máme rozdělené kompetence. Republikový výbor určuje pravidla, republikové předsednictvo vede stranu vnitřně i navenek, odbory se starají o chod strany ve své konkrétní gesci - administrativní, technické, mediální i zahraniční, a nezávislé přezkumné orgány dohlíží na případné rozpory. Každý z těchto orgánů volí demokraticky celostátní fórum všech členů.

Proto jsem ráda, že Piráti uplatňují vyváženou dělbu moci.

Politický program má u Pirátů velkou váhu. Na jeho tvorbě se podílí celostátní i krajské odborné týmy, ve kterých spolupracují členové, členky i naši příznivci a příznivkyně. Každý z nich přispívá svou jedinečnou zkušeností z oboru. Schválený program ctíme. Je to náš slib voličům, který musí platit i po volbách. Důvěra se buduje roky, ale ztrácí se v minutách.

Proto jsem rád, že Piráti plní sliby.

Řešení, se kterými přicházíme jsou založena na datech. Před zákazy a represí upřednostňujeme racionální politiku, která vychází z reálných podmínek. Naše návrhy vždy jasně formulují i přínosy pro společnost, ať už ekonomické, či v podobě nových příležitostí, které otevírají. Uvědomujeme si, že s politikou se pojí především velká zodpovědnost, včetně zodpovědnosti vůči dalším generacím.

Proto jsem ráda, že v centru pirátské politiky je společnost a každý její člen a členka.


Všechny tyto skutečnosti ale nejsou zadarmo. Jsou zaplacené dočasnými nevýhodami, stojí na velkém množství dobrovolnické práce a času a někdy se neobejdou ani bez pocitu zklamání, když se věci třeba nedaří.

Přes to všechno jsem rád, že jsem Pirátem.

Přes to všechno jsem ráda, že jsem Pirátkou.

Stojí to za to.