Co chceme?

Slyšet hlas všech. Internet je naše moře a je čas nad ním znovu získat kontrolu. Neomezujme možnosti jednat o věcech online, ale hledejme způsoby, jak efektivně zapojit členy, kteří online komunikaci nepreferují. Upgradujme fórum a naše systémy tak, aby byly víc user-friendly. Nikdy ale uzavřené.

Piráty jako pokrok a změnu. Přizpůsobme se českým reáliím a roku 2022. Jako Piráti. Ne jako běžná strana se zbytky pirátské příchuti. Vraťme váhu tématům svobodného softwaru, legalizace nebo reformy autorského práva. Úspěch Pirátů vychází z jinakosti a rebelství. Nesnažme se tyto hrany otupit.

Kultivovat vnitřní demokracii. Vnitrostranická demokracie a dělba moci se musí kultivovat. Ne regulovat. Vedoucí odborů nejsou naši úředníci, ale dobrovolníci a pirátští nadšenci. Odpovídají pouze celostátnímu fóru, stejně jako předsednictvo strany.

Respekt k principům. Silné kontrolní a přezkumné orgány řízené celostátním fórem jsou základem zdravé kooperace ve straně. Chceme kontrolovat moc a mocné, přistupujme k tomu tak i na našem domácím hřišti.

Být si ve straně rovni. Nelze donekonečna centralizovat moc republikového předsednictva. Dokázaly to nejen chyby ve volbách do Poslanecké sněmovny. Republikový výbor musí nadále v širším kruhu kvalitně řešit každodenní záležitosti strany.

renseance-logo-200