Náš manifest

Renesance a budoucnost Pirátů (manifest)

Politickou stranu drží pohromadě ideový základ a ideové hodnoty. Bez nich se stává nesrozumitelnou jak pro okolí, tak sama pro sebe. Pokud se chce rozvíjet a reagovat na současné výzvy a potřeby společnosti, nemůže si dovolit popírat vlastní historii a základy, na kterých vznikala. To neznamená stagnaci a zastavení dalšího vývoje, ale důkladnou sebereflexi, vnitřní diskusi a zaměření na dlouhodobé cíle.

Proč Piráti?

První Pirátská strana vznikla ve Švédsku jako politická obrana před státními zásahy proti známému serveru The Pirate Bay (odtud i její název). Rozvoj internetu umožnil volné sdílení dosud nevídaného množství hudby, filmů, knih, ale třeba i vědeckých prací. To se znelíbilo kopírovacímu průmyslu (organizacím, které obchodují s autorskými právy) a zakladatelé The Pirate Bay skončili ve vězení.

Jako projevy nesouhlasu s takovou mírou represe začaly po celém světě vznikat Pirátské strany. Jejich hlavním krédem byla informační svoboda, která úzce souvisí s transparencí veřejných institucí i ochranou soukromí před jeho narušováním (nejen) ze strany státu.

Právo na informace souvisí i s rovností - každý má nárok na maximum informací, rovný přístup ke kulturnímu dědictví nebo výsledkům vědeckého bádání. Každý má nárok je dále využívat nebo rozvíjet ve prospěch společnosti, do které se narodil a ve které žije. Bez informační otevřenosti nemůže být zaručena rovnost všech - a rovnost je základem férové společnosti.

Kam jsme došli?

Čeští Piráti mají svůj specifický vývoj. Jejich úspěch pramení i z neutěšené úrovně místní politiky a nedůvěry občanů v ni. Byli to právě Piráti, kdo představovali naději na skutečnou změnu politického prostředí. S tím, jak se strana začala čím dál více zaměřovat na krátkodobý zisk ve volbách a přizpůsobovat postupům tradičních hráčů, se tato naděje začala postupně vytrácet.

Marketingové vytváření falešných dojmů, nesplnitelné sliby a s nimi spojený ústup z řady vlastních hodnot a zásad - to vše způsobilo dosud největší krizi českých Pirátů. Ta je i důsledkem zanedbané vnitřní kultury a komunikace, nerovnoměrného určení priorit a nezvládnutého přechodu k většímu podílu na moci.

Mediálnímu tlaku je vystaveno samotné vnitřní fungování strany, včetně jeho základních pilířů, mezi které patří i demokratická diskuse na otevřeném fóru. Významná část členské základny, která z různých důvodů nemá tolik času a možností se vnitrostranickým životem zabývat a proniknout do jeho reality, je odkázaná na komentáře na sociálních sítích či mediální výstupy, vycházející od exponovaných pirátských politiků a političek.

Renesance je znovuzrození

Účast ve vládě, ale i podíl na vedení řady krajů, měst a obcí s sebou nesou velkou zodpovědnost vůči voličům a voličkám, spojenou s naplňováním našeho programu. Proto je pro nás důležitá i dlouhodobá udržitelnost strany jako takové. V této situaci jsme se rozhodli pokusit o znovuzrození pirátského ducha - jak v našich srdcích, tak v celé organizaci. S odkazem na naše základy a historii to vnímáme jako jedinou možnost a způsob, jak znovu obrátit pozornost k prosazování skutečných společenských změn.

Cílem těchto změn je férová společnost jedinců, kteří jsou si rovní a kteří preferují spolupráci před konkurencí. Právě komunita je jednou ze silných pirátských hodnot, která ještě nebyla nevratně poškozena a které si váží i vnější pozorovatelé nebo ti, kteří se ve straně pohybují kratší dobu. Komunita je to hlavní, co pomáhá zvládat krizové situace. A o ty v tom, co nás jako stranu i společnost čeká, nebude nouze.

Aby komunita a strana mohly fungovat a díky tomu dosahovat potřebných změn, musí se držet stejných zásad, o které usiluje i v celé společnosti. Komunity vycházejí z toho, že jsou otevřené a transparentní a jejich vedení je voleno demokraticky, nejlépe přímou volbou. Každý člen komunity má zaručené právo vyvolat hlasování a možnost prosazovat svůj názor v referendu. Každý, kdo v rámci komunity zastává jakoukoli funkci, je odvolatelný lidmi, kteří ho zvolili.

Zůstat autentičtí

Jednou z nejcennějších hodnot komunity je názorová pestrost a svobodná diskuse. Její liberální a progresivní ukotvení umožňuje všem členům rozvíjet vlastní autenticitu a svébytnost. To jsou východiska, která jsou nezbytná pro vyjednávání konkrétního obsahu často zmiňovaných pirátských zásad v kontextech každodenní politiky, o kterou usilujeme na radnicích, krajských úřadech, v parlamentu i ve vládě. Je třeba v jejich duchu přehodnocovat vnitřní předpisy i další dokumenty, zpřehlednit je a odstranit vše, co je nadbytečné.

Nechceme vytvářet frakce, nechceme vytvářet seznamy jmen. Preferujeme svobodu jedince v kolektivu, ve kterém se každý může volně přesouvat a přispívat k rozvoji myšlenek dle svého přesvědčení. Náš manifest je i vaším manifestem. Pokud se s ním ztotožňujete, budeme rádi, když ho budete šířit a konat v jeho duchu. Věříme v sílu lidského společenství. V ní je naše budoucnost.

Jsme renesanční Piráti!

renseance-logo-200